Alle leden zijn vriendelijk uitgenodigd op de  jaarvergadering die zal plaatsvinden op 20 januari 2024 om 14h in ons chalet te Heindonk, met een hapje en een drankje.


Het lidgeld 2024 blijft 80 € en mag gestort worden op rekening nr BE 32 8538 5375 2202 met vermelding van   "naam + bijdrage 2024”

vriendelijke groeten en tot weldra,

Het bestuur