beste allen,

nadat Wim de communicatie via facebook heeft hersteld (waarvoor dank) heb ik besloten om op vraag van de vissers ook de website terug te actualiseren. Vanaf nu zal de website opnieuw wekelijks aangevuld worden met de informatie die mij aangeleverd wordt.

De reglementen 2024 werden vormelijk wat aangepast en fouten werden gecorrigeerd, maar op geen enkel ogenblik werd iets aan de inhoud gewijzigd. Ik merkte dat sommige artikels in het reglement wellicht aan herziening toe zijn omdat ze niet (meer) correct zijn of anders worden toegepast dan beschreven, wat tot onnodige discussies kan leiden tijdens de wedstrijden.  Deze artikels zullen voorgelegd worden aan het bestuur. 

vriendelijke groeten,

Dirk V.