WEDSTRIJDREGLEMENT CARTELVISSERS 2024

 

1. Het verloop van de wedstrijden. Bij wedstrijden voor het ‘criterium’ en het ‘open donderdag vissen’ wordt gevist van 13u tot 18u, met een pauze van 15u -16u. De uren van de andere wedstrijden staan vermeld op de kalender en/of worden tijdig meegedeeld.

 • 1ste sein : start vissen
 • 2de sein: 5 minuten voor pauze
 • 3de sein: pauze, einde 1ste helft
 • 4de sein: aanvang 2de helft
 • 5de sein:  5 minuten voor einde wedstrijd
 • 6de sein: einde wedstrijd

2. Men dient ten laatste 1 uur en 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd ingeschreven zijn. De trekking van de plaatsen gebeurt 1 uur en 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd (dus om 11u45 in het geval van criteria en donderdagwedsrijden). De trekking gebeurt door een bestuurslid in de aanwezigheid van 1 ander lid.

 

3. De wedstrijden

Het criterium (enkel leden)

 • de inleg bedraagt €6
 • 1,5€ gaat naar de pot voor de eindprijs criterium (uitgezonderd de inleg van de deelnemers welke niet genoeg wedstrijden hebben voor het criterium)
 • 0,5€ wordt gereserveerd voor de ‘bom’ (de visser in het dagklassement die de plaats in de helft +1 inneemt, indien onpaar afronden naar paar +1)
 • 2,5€ word uitbetaald via het prijzengeld de dag zelf

De Inter club wedstrijden

 • de inleg bedraagt 5€
 • 1€ voor de korrels die je krijgt van de club
 • 0,5€ bom (de visser in het dagklassement die de plaats in de helft +1 inneemt, indien onpaar afronden naar paar +1)
 • 4€ word uitbetaald
 • 1 deelnemer op 2 wint een prijs

Donderdag vissen (open)

 • de inleg bedraagt 6€
 • 1€ voor de korrel
 • 0,5€ bom (de visser in het dagklassement die de plaats in de helft +1 inneemt, indien onpaar afronden naar paar +1)
 • 4€ word uitbetaald
 • 1 deelnemer op 2 wint een prijs

 

 Korrels van de club enkel verkrijgbaar voor de wedstrijd aan 1€/zakje.

 

4. Bij een gelijk gewicht krijgen de betrokken vissers hetzelfde aantal punten voor het klassement. De prijs en/of trofee gaat naar de visser met het laagste plaatsnummer.

5. Een vis gehaakt voor het laatste sein (iedere helft) mag nog gevangen worden. Iedere vis gevangen met eigen haak is geldig.

6. Maximum visstoklengte is 10 meter (geen molen noch reel toegelaten).

7. Maximum lijnlengte (van top tot haak) is 5 meter. Rek is toegelaten in de eerste 2 delen. Iedere visser is verplicht een merkteken op 5 meter te plaatsen op zijn vaste hengel. Er word verondersteld de nodige sportiviteit te hebben t.o.v. zijn buurman. Merkteken niet geplaatst = geen weging dus diskwalificatie.

 

8. Toegelaten aas/voeder (wedstrijden van 4u)

 • 2 potten maïs van +- 300gr
 •  250 gr pellets
 • 100gr tarwe, andere zaden en/of  macaroni tezamen
 •  250 gr. deeg voor het vissen met de bol

LET OP: er mag enkel met maïs, maden, casters en korrels (korrels aangekocht op de club max. 2 zakjes) bijgevoederd worden.

Katapult en cuppen is toegelaten. Cuppen toegelaten enkel voor maden, casters, mais en korrels (van de club) op min.30 cm boven water en dit met de visstok waarmee men vist. Er mag geen bijkomende visstok gebruikt worden om te cuppen. Tijdens de wedstrijd wordt men bij overtreding op 1 van de hierboven beschreven punten onmiddellijk uitgesloten.

9. Het aas wordt verplicht aangeboden op de bodem. Half water (halven diep) of bovenop het water vissen is verboden.

10. Ieder aas aan de haak is toegelaten, behalve gekleurde maden en brood.

11. Tijdens de trekking kunnen 3 nummers aangeduid voor controle. Deze controle kan op eender welk tijdstip uitgevoerd worden. Let op: bij klacht of mogelijke overtreding kunnen er bijkomende controles uitgevoerd worden.

12. De visser is verplicht tijdens de weging van de vis aanwezig te zijn, anders volgt er geen weging (0 gewicht) of de mogelijkheid tot klacht. Indien men fysiek niet in de mogelijkheid verkeert om aanwezig te zijn tijdens het wegen of de netten niet zelf uit het water kan halen, dient men een vervanger te zoeken (persoon verschillend van de mensen die aangeduid werden om te wegen).

13. Wanneer men stopt voor het eindsignaal is het verboden de overschot aan maden, maïs enz. in de vijver te deponeren. Alle vuilresten en afval dienen door de visser te worden meegenomen.

14. Men is verplicht om 2 eigen leefnetten mee te brengen van een voldoende lengte. Wanneer een derde, vierde,…leefnet nodig is kan men gebruik maken van de netten van de club (indien beschikbaar). Er mag maximum 20 kg vis in een leefnet zitten, overgewicht wordt niet meegeteld.

15. Haken met weerhaak zijn verboden. Het is verplicht te vissen met haken zonder weerhaak om de vis weinig mogelijk te kwetsen.

16. Schuin vissen is toegelaten zonder zijn buurman te hinderen. Er wordt verondersteld de nodige sportiviteit te hebben t.o.v. zijn buurman.

17. De leefnetten (met of zonder vis) mogen niet voor het einde van de wedstrijd uit het water worden genomen.

18. Men dient 10 min na het fluitsignaal bij een pauze de visplaats te verlaten en men mag zich 10 min voor het startsein terug naar zijn visplaats begeven.

19. Om in aanmerking te komen voor het eindklassement van het criterium dient men aan een minimum aantal wedstrijden te hebben deelgenomen. Dit aantal wordt elk jaar op voorhand bepaald en meegedeeld. Voor 2024 is dit 15 wedstrijden waarvan 10 tellend.

20. Indien men een roofvis (excl baars) vangt moet men dit melden/laten zien aan zijn buurman of een bestuurslid en krijgt men 2 kg extra gewicht. De roofvis wordt dan onmiddellijk teruggezet in de vijver (niet in het leefnet).

21. Bij onweer wordt de wedstrijd tijdelijk stilgelegd of indien nodig afgelast op beslissing van de aanwezige bestuursleden.

22. Als men tijdens een Criterium wedstrijd geen enkele vis vangt krijgt men 3 punten meer dan de laatste met vis. Bij vroegtijdig wegkappen van de vis krijgt men 10 strafpunten. Bij gelijkheid van punten in het eindklassement worden alle gewichten van de in aanmerking komende wedstrijden opgeteld en de visser met hoogste gewicht wint.

23. Onregelmatigheden worden door de aanwezige bestuursleden besproken en eventueel gesanctioneerd (zie dagelijks reglement).

24. De V.Z.W. Cartelvisser kan niet verantwoordelijk gesteld worden bij eventuele ongevallen die zich kunnen voordoen, van welke aard deze ook mogen zijn.

25. Bij een koppelwedstrijd dient er altijd een lid van de Cartelvissers deel uit te maken van het koppel, tenzij bij open koppelwedstrijden die door het bestuur worden vastgelegd, of tenzij anders vermeld bij inschrijving.

Het bestuur, 2024